VISI,MATLAMAT & SLOGAN

VISI YDAB

“Mempromosikan pendidikan tinggi dikalangan masyarakat kurang berkemampuan terutamanya kawasan pedalaman dan golongan miskin di Bandar”

 

MISI YDAB

“Mengenalpasti, menjelajah, mencari dan membantu pelajar/calon yang tidak berkemampuan dan layak melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) melalui program-program yang dikendalikan”

 

MATLAMAT YDAB

“Memberikan kesedaran kepada masyarakat terhadap kepentingan pendidikan bagi mengelakkan kemiskinan, membina demokrasi, membentuk masyarakat sejahtera, mengekalkan kualiti hidup dan meluaskan pandangan dan pemikiran individu kepada dunia tanpa sempadan”

 

SLOGAN YDAB

“Inspirasi Pendidikan Bangsa”